კონტაქტი

საქართველოს ლატარიის კომპანია

მისამართი: მელიქიშვილის ქ. 16, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი:

+ 995 322 649 649

ელ. ფოსტა:info@georgianlottery.com