რეგისტრაცია

მომხმარებელის სახელი(username) * :

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რეგისტრაციის შემდეგ ამ ველის შეცვლა შეუძლებელი იქნება

შეარჩიეთ პაროლი * :
გაიმეორეთ პაროლი * :
სახელი * :

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რეგისტრაციის შემდეგ ამ ველის შეცვლა შეუძლებელი იქნება. თუკი თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია არ დაემთხვევა თქვენივე პირადობის მოწმობის მონაცემებს, ვერ შეძლებთ თანხის განაღდებას.

გვარი * :

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რეგისტრაციის შემდეგ ამ ველის შეცვლა შეუძლებელი იქნება. თუკი თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია არ დაემთხვევა თქვენივე პირადობის მოწმობის მონაცემებს, ვერ შეძლებთ თანხის განაღდებას.

პირადი ნომერი * :

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რეგისტრაციის შემდეგ ამ ველის შეცვლა შეუძლებელი იქნება. თუკი თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია არ დაემთხვევა თქვენივე პირადობის მოწმობის მონაცემებს, ვერ შეძლებთ თანხის განაღდებას.

გაიმეორეთ პირადი ნომერი * :
დაბადების თარიღი * :

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რეგისტრაციის შემდეგ ამ ველის შეცვლა შეუძლებელი იქნება. თუკი თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია არ დაემთხვევა თქვენივე პირადობის მოწმობის მონაცემებს, ვერ შეძლებთ თანხის განაღდებას.

ელ-ფოსტა * :
ალტერნატიული ელ-ფოსტა:
სქესი:
მობილური ტელეფონის ნომერი *:

მობილური ნომერი შეიტანეთ 5XXYYYYYY სახით დაშორებების გარეშე

სახლის ტელეფონის ნომერი:
სამსახურის ტელეფონის ნომერი:
ქალაქი/დაბა/სოფელი * :
საფოსტო ინდექსი:
მისამართი * :
უსაფრთხოების კოდი * :
 
მაჩვენე სხვა უსაფრთხოების სურათი
ვადასტურებ რომ ვარ თვრამეტ წელზე მეტის და ვეთანხმები პირობებს